Dom Pomocy
Społecznej
"Zdrowa Jesień"
w Bogurzynie

Dom Pomocy Społecznej „Zdrowa Jesień” w Bogurzynie, to Dom, który istnieje od 2010 roku i jest prowadzony przez Fundację Odzyskać Radość. Przebywają tu osoby przewlekle chore psychicznie. Obejmujemy opieką mieszkańców wymagających całodobowej opieki, świadczymy usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. W ramach Indywidualnych Planów Wsparcia, ocen samoobsługi i potrzeb mieszkańców, zespół terapeutyczny obejmuje mieszkańców opieką pielęgniarską, lekarską, opiekuńczą oraz terapeutyczną. Niepowtarzalna architektura naszego Domu, wnętrze dostosowane do potrzeb pacjentów oraz wyjątkowe położenie to duże atuty naszego Domu.

Działający na podstawie zezwolenia Wojewody Mazowieckiego, Dom Pomocy Społecznej wpisany jest w Rejestrze pod pozycją nr 108.

Warunki przyjęcia
do Domu Pomocy
Społecznej
Dokumenty niezbędne do umieszczenia
mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej:
1.
Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożony w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.
2.
Rodzinny wywiad środowiskowy.
3.
Decyzja o przyznaniu świadczenia (emerytury, renty, zasiłku stałego).
4.
Zgoda na potracenie opłaty za pobyt ze świadczenia (70% świadczenia).
5.
Zaświadczenie o stanie zdrowia wydanego przez lekarza psychia.
6.
Postanowienie sądu (w przypadku orzeczenia Sądu o skierowaniu do domu nie wymaga się przedłożenia w/w dokumentów).
Wyżej wymienione dokumenty Ośrodek przekazuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.

Adres: ul. Reymonta 4; 06-500 Mława; tel. (23) 654 43 56
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzeń, zabaw, wycieczek oraz dnia codziennego mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Zdrowa Jesień" w Bogurzynie.
  • Wycieczka do Ciechocinka 23 sierpnia 2016r.
  • Codzienność mieszkańców DPS
  • Święto Pieczonego Ziemniaka
  • Leśny spacer 29.09.2016
  • Turniej warcabowy z dnia 27.10.2016
  • Wycieczka do Torunia w dniu 18.05.2016r.
  • Fotorelacja z zorganizowanej imprezy Andrzejkowej, ktra odbya si 23.11.2016 r. w naszej placwce.
  • Zajcia kulinarne 22.02.2017